Home

Waarom deze site

Incidenten waarbij grote maatschappelijke onrust en of economische schade ontstaat of wanneer burgers of zelfs brandweerlieden het slachtoffer worden, zal aanleiding geven om een grondig onderzoek in te stellen, gevolgd door diverse rapportages en verslagen. De conclusies en aanbevelingen welke deze rapporten opleveren kunnen o.a. dienen om eens kritisch naar de eigen organisatie te kijken. Dit zal in veel gevallen aanleiding zijn om, procedures aan te passen en of te ontwikkelen, werkwijzen nog eens onder de loep te nemen en of aanschaf materieel/materiaal te heroverwegen. Via deze site zullen hoofdzakelijk de repressieve kanten van rapportages belicht worden of via presentaties toegankelijk gemaakt worden. 

Organisaties onderschatten nog altijd het belang van evaluaties of komen daar door reorganisaties, bezuinigingen of andere prioriteiten nog te weinig aan toe of laten deze zaken niet regelmatig terug komen in het oefenprogramma.
Het maken van presentaties over voorvallen welke van belang zijn om van te leren en gevaarlijke situaties te herkennen en daarmee te voorkomen dat er in dezelfde valkuil gestapt wordt, dient een van de belangrijkste zaken te zijn waar je je als organisatie op moet richten. Korpsen beschikken niet altijd over de specifieke kennis van bepaalde brandweer tactieken en technieken. Brandweerpresentatie.nl kan voorzien in de vraag naar deze specifieke kennis en ervaring.

Brandweerpresentatie.nl kan via presentaties instructiemomenten verzorgen voor uw organisatie over diverse risico's waar de hedendaagse brandweerman/vrouw aan bloot komt te staan.

Via de tabbladen "rapporten" en "evaluaties" is het mogelijk een scala van rapporten in te zien welke openbaar zijn maar nu gebundeld op 1 site.

Inhoud site

Onder het tabblad "presentaties" vindt u een scala van onderwerpen waar presentaties over verzorgd kunnen worden.

Het tabblad "rapportages" voorziet in een verzameling van rapporten en verslagen waar belangrijke en leerzame rapporten onder gebracht zijn, al of niet voorzien van een korte toelichting.

Via "contact" kan 'prijs' informatie verkregen worden over de diverse onderwerpen. Afspraken komen tot stand in overleg en zullen maatwerk zijn, waarbij een offerte onderdeel zal zijn van de gemaakte afspraken.

Het zal afhankelijk van de belangstelling, in de toekomst mogelijk zijn om deskundigheid in te huren voor het beoordelen van manschappen en bevelvoerders en het verzorgen van praktijkinstructie brandbestrijding op uw locatie.

 

 
Wie is online
We hebben 1 gast online
NIEUW
Brand studentenflat in Diemen op 19 juli 2017